Eldorado 3000
Een positief post-apocalyptisch landschap,
bewoond door de spelende mens.


Eldorado 3000 is een mythische wereld verbonden met een futuristisch getal, een utopisch verlangen naar een perfecte toekomst. Een onwaarschijnlijk product met de meest fantastische eigenschappen, dat het leven en de wereld zal verbeteren op ongekende wijze. Het lijkt een idylle. Maar zouden we dit niet ook kunnen afdwingen? Wat is daar dan voor nodig? Een andere blik wellicht. Wij zien dat positief. We hebben dan ook nog 985,5 jaar om aan die belofte te voldoen.


 
Daan den Houter (NL)
www.daandenhouter.com
 

30 AUGUSTUS T/M 28 SEPTEMBER
ZATERDAG + ZONDAG VAN 13:00 – 18:00

SCHEEPMAKERSHAVEN 32, 3011 VB ROTTERDAM


Lucie Havel (NL)
www.luciehavel.nl

 

 

 
Augusta Wind (NL)
www.augustawind.nl

 

 

Tijd

Tijd is een belangrijk thema in Eldorado 3000. Tijd is abstract, de beleving van tijd is variabel en leeftijd is relatief. De persoonlijke ontwikkeling van de individuele mens, het eigen verleden, het veranderen van opvattingen, de beleving van ruimte, vrijheid en tijd, spelen een essentiële rol in het gedachtengoed van Eldorado 3000. In Eldorado 3000 worden de relieken, gedachten en symbolen van de jeugd gekoesterd, gesloopt en hergebruikt.


Eldorado 3000 kijkt ook naar de rol van het heden. Enerzijds zijn we op zoek naar een manier om vanuit het nu naar de toekomst te kunnen kijken. Anderzijds zouden we graag willen weten hoe de toekomstige mens terug zal kijken op onze tijd.


Wij kunnen nu, ter plekke, creëren wat we de mensen van de toekomst aan willen bieden. Natuurlijk hebben we geen idee wat ze ervan zullen vinden. Maar we kunnen ons uiterste best doen en er op los experimenteren. We kunnen ze ook misleiden en er lol mee hebben. Lachen zullen ze toch wel.Sierk van Meeuwen (NL)
www.sierkvanmeeuwen.com 

OPENING:

ZATERDAG 30 AUGUSTUS
16:00 deur open, 17:00 officiële opening. 
Tjalling Visser (NL)
www.tjallingvisser.nl
Post-apocalyptisch

De Apocalyps is niet het einde van de wereld. Eldorado 3000 ziet de Apocalyps als de overgang naar een toekomstige periode waarin de wereld en de mens anders, en mogelijk zelfs beter, in elkaar zullen steken. Sterker nog, wij durven te stellen dat de Apocalyps op dit moment plaatsvindt; we zitten er middenin. En al hebben we dat zelf in de hand, we weten nog niet wanneer hij zal eindigen. Dat is niet erg, het juiste moment zal zich vanzelf openbaren. Het is positief. Vooral als je nu al begint met de invulling van dat post-apocalyptische tijdperk: Eldorado 3000.

 

BEZICHTIGEN OP AFSPRAAK:

Johannes Steendam: 06 148 922 43
Jasper de Gelder: 06 223 103 10

 


 
Roberto Rodriguez (ES)
www.roberthrodric.com

Landschap

De wereld is ons landschap. Zowel de achtertuin als het universum. Ons land, ons dorp, onze stad. Het is het veld waarin we ons begeven. Hoe richten we ons landschap in? Wat willen we met de natuur? Wat willen we veranderen? Bouwen, verbouwen en slopen. Wat mag blijven, wat kan weg, wat hebben we nog nodig? Wat willen we zien? Hoe integreren we al die wensen in het nieuwe landschap? Waar gaan we werken, eten, leven, en, juist ja: spelen!


Eldorado 3000 verzamelt verschillende voorwerpen en elementen uit het landschap. Door deze elementen nieuwe functies te geven en hun orde te veranderen, onderzoeken we nieuwe perspectieven en uitgangspunten. Een eigen speelveld.

 

Spelende mens

Geen heden zonder verleden, en daarmee geen toekomst zonder heden. Wat is ‘nu’ en wat zal de toekomst brengen? De spelende mens wacht dat niet af. De spelende mens is actief. Hij onderzoekt, experimenteert en participeert. Hij creëert zijn eigen speelveld, past zijn omgeving aan, bedenktspelregels en voert zijn spel vervolgens uit.


‘Echte cultuur kan zonder zeker spelgehalte niet bestaan.’

(Johan Huizinga, Homo Ludens)

   

 

 

Sipkema Onroerend Goed, Rotterdam

met dank Sipkema Beheer BV

Janneke Hengst (NL)
www.jannekehengst.comEldorado 3000 is een beeldend initiatief van Johannes Steendam en Jasper de Gelder.

Met Eldorado 3000 willen we laten zien wat de mogelijke betekenissen en functies zijn van de kunst in het verleden, in het heden en in de toekomst. We presenteren zowel eigen als gezamenlijk werk dat voortkomt uit het gedachtengoed van Eldorado 3000. Dit doen we samen met andere autonome kunstenaars. De tentoonstelling is daarmee zijn eigen speelveld waarin huidige conventies en regels worden bevraagd en mogelijk doorbroken. Met een divers aanbod en het introduceren van ongebruikelijke elementen trachten we nieuwe spelregels te laten ontstaan.

 

 
Jasper de Gelder (NL)
www.jasperdegelder.com

 

FINISSAGE:

ZATERDAG 27 SEPTEMBER
14:00 tot 19:00


First edition: A way to go

Pak je koffers, steek je duim op en lift mee naar het pretpark van de toekomst waar al je verlangens en verwachtingen werkelijkheid worden. Verpoos in onze luchtkastelen, vergaap je aan onze vergezichten. Verwonder je. Vergeet de tijd, waag een ritje, verwoest en creëer. Speel.
In de eerste editie van Eldorado 3000 willen we met werken van negen verschillende kunstenaars een breed landschap laten zien. Werken die klassiek, traditioneel, experimenteel, conceptueel, figuratief of abstract zijn, en vanuit die eigen traditie verwijzen naar spel, omgeving, tijd, leeftijd, vrijheid, verwoesting en vernieuwing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johannes Steendam (NL)
www.eldorado3000.nl

 

It pays to destroy some darlings

Volgens Eldorado 3000 hebben we de Apocalyps zelf in de hand. Destructie kan het begin zijn van vernieuwing. Ook als dat betekent dat we afstand moeten doen van dingen waar we van houden. Hoe ver zijn we bereid te gaan in de vernietiging van onze omgeving als die noodzaak of dat verlangen er is?

Wij bieden de bezoeker van deze tentoonstelling de mogelijkheid om objecten te verwoesten. Ontstaat er een louterend effect? Geeft het voldoening? Hoe veranderen we onze omgeving en hoe vullen we de ontstane leegte? Wat doen we met de resten? Ontstaan er nieuwe inzichten door het kapotmaken van de dingen om ons heen? Kan je er plezier aan beleven? Kan destructie niet ook constructie zijn? Wij denken van wel.

 

 

 

Scheepmakershaven 32, Rotterdam

 

 

 

L E D L I C H T L E T T E R S :
G R A F I S C H O N T W E R P :


Olivier van der Weijden
Arno Hartensveld

Olivier van der Weijden

Arno Hartensveld